پرورش چشم در آزمایشگاه و امیدهای تازه برای درمان کوررنگی

پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز موفق شدند اجزای چشم مصنوعی را در آزمایشگاه کشت دهند تا از این طریق به درک بهتری در مورد سازوکار مشاهده رنگ توسط چشم انسان و درمان کوررنگی دست پیدا کنند. البته این اجزا شباهت چندانی به کره چشم ندارند با این حال شبکیه ساخته شده در آزمایشگاه توسط سلول های بنیادی تا حدود زیادی شبیه به چشم انسان عمل می کند.
دانشمندان با کمک تکنیک CRISPR موفق شدند سطوح هورمونن تیروئید در بدن را دستکاری کرده و سپس رشد سلول های تشخیص دهنده رنگ های سبز و قرمز را متوقف نمایند. نتیجه این تحقیق میتواند درک بهتری از نحوه ایجاد قوه تشخیص رنگ در انسان فراهم نموده و به پزشکان در درمان کوررنگی کمک خواهد کرد.
مطالعه مستقیم مشاهده رنگ ها توسط چشم به خاطر چالش هایی که برای به دست آوردن نمونه بافت های زنده از کره چشم انسان وجود دارد کاری بس دشوار است. یک راه تازه و کم دردتر برای این کار استفاده از اورگانوید است؛ اجزای کاربردی از بدن که درون آزمایشگاه کشت داده می شوند و مستقیما از سلول های بنیادی ساخته می شوند.
رابرت جانستون بیولوژیست دانشگاه جان هاپکینز در این باره می گوید:

هرآنچه که ما بررسی میکنیم شبیه به یک چشم طبیعی در حال رشد است صرفا با این تفاوت که درون یک ظرف آزمایشگاهی رشد میکند. به این ترتیب ما یک سیستم الگو داریم که بدون مطالعه مستقیم انسان می توانیم روی آن کار کنیم.

این تیم در وهله نخست اورگانویدهایی را با قابلیت مشاهده رنگ پرورش داد تا به عنوان مبنای تحقیقاتش از آن استفاده نماید. آنها در ادامه متوجه شدند که سلول های تشخیص دهنده رنگ آبی اول از همه ساخته می شوند و بعد سلول های تشخیص دهنده رنگ های قرمز و سبز.

منبع : تی نیوز